Програмын нэр:Аж ахуйн нэгж, байгууллагын жилийн эцсийн мэдээ
 
Програмын хувилбар:1.2.7
 
Хөгжүүлэгч:NSO
 
Програмыг ашиглахад доорх суулгацууд суусан байх ёстой:
  WINDOWS 7
  WINDOWS 8 болон 8.1
  WINDOWS 10
 
Суулгах